Date:24 Tháng 10, 2022

          Sản phẩm của giáo dục là con người, là tương lai của đất nước. Muốn có một thế hệ công dân tốt thì phải quan tâm tới chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục mầm non. Bởi, đây là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện con người Việt Nam về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp một,…
          Ngay từ ngày đầu thành lập, Dongsim Kindergarten đã xác định mục tiêu “Nhượng quyền thương hiệu” mầm non nên cần thiết phải hướng đến việc triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng giáo dục mầm non theo ISO 9001:2015; coi đây là chiến lược quan trọng trong việc xây dựng quy trình quản lý, vận hành chuyên nghiệp, đồng bộ các trường được nhượng quyền thương hiệu mầm non Dongsim Kindergarten theo tiêu chuẩn quốc tế.
          Với sự cố gắng, nỗ lực vượt bậc, lần đầu tiên tại Việt Nam, Hệ thống Trường mầm non Dongsim Kindergarten đã vinh dự được chứng nhận đạt chuẩn ISO 9001:2015 vào tháng 10/2019. Đây là tiêu chuẩn quốc tế về các nguyên tắc, nguyên lý, quy định và yêu cầu để thiết lập được một hệ thống quản lý chất lượng trong mọi doanh nghiệp. ISO 9001:2015 của Dongsim Kindergarten đã được bên thứ ba xác nhận một cách khách quan rằng hệ thống đã thực hiện thiết kế, xây dựng, phát triển, cung cấp dịch vụ về mô hình giáo dục mầm non đáp ứng các tiêu chuẩn quy định và đang vận hành hiệu lực.

 Chứng nhận đạt chuẩn ISO 9001:2015 vào tháng 10/2019 đã góp phần quan trọng trong việc “Nhượng quyền thương hiệu” mầm non của Dongsim Kindergarten và vận hành hệ thống một cách bài bản, chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên, quá trình áp dụng ISO 9001:2015 cũng gặp phải những khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 xuất hiện và có diễn biến vô cùng phức tạp, mọi hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ phải tạm ngưng trong thời gian khá dài nên việc triển khai ISO 9001: 2015 cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy, ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, các trường mầm non được hoạt động trở lại, Dongsim Kindergarten đã bắt tay ngay vào việc tiếp tục triển khai áp dụng ISO 9001:2015 trong quản lý chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ và đem lại nhiều lợi ích thiết thực như:

  • Nâng cao uy tín về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc hệ thống
  • Mang lại sự hài lòng cho các bậc phụ huynh
  • Giúp các cơ sở mầm non trong hệ thống vận hành tốt hơn, hiệu quả hơn.
  • Cung cấp các bằng chứng chân thực, khách quan về công tác chăm sóc, giáo dục trẻ và hình thành được cơ chế kiểm soát chất lượng.
  • Hình thành văn hóa và thương hiệu mầm non Dongsim Kindergarten
  • Tạo được sự gắn kết giữa các thành viên với nhau,…

 Ngày 13 tháng 10 năm 2022, Dongsim Kindergarten lại một lần nữa vinh dự được cấp Chứng nhật đạt chuẩn ISO 9001:2015 áp dụng tại thị trường Quốc tế. Đây là điểm khác biệt lớn so với Chứng nhận đạt chuẩn ISO 9001:2015 năm 2019 chỉ áp dụng ở thị trường trong nước. Đặc biệt, ISO 9001:2015 năm 2022 được cấp Giấy chứng nhận của ACT (AJA) gắn dấu công nhận IAF-UKAS (UKAS là đơn vị công nhận của Anh Quốc, độ nhận diện trên thị trường quốc tế cao). Đồng thời, giấy chứng nhận này được các chuyên gia đánh giá sát sao và tuân thủ tính nghiêm ngặt về mặt quản lý chất lượng trong quá trình vận hành.
            Việc được cấp CHỨNG NHẬN ĐẠT CHUẨN ISO 9001:2015 NĂM 2022 của Dongsim Kindergarten là minh chứng chân thực, khách quan nhất về tính đồng bộ, chuyên nghiệp, đảm bảo thực hiện nguyên tắc quản lý, vận hành liên thông, liên tục và thay đổi phù hợp với môi trường và điều kiện thực tế, phương pháp làm việc và nhu cầu của khách hàng,… Dongsim Kindergarten sẽ nỗ lực cố gắng làm tốt hơn nữa, tiếp tục phát triển “Nhượng quyền thương hiệu” mầm non Dongsim Kindergarten để xứng đáng với niềm tin yêu mà các đối tác, khách hàng và các bậc phụ huynh đã gửi gắm, đồng hành cùng nhiều năm qua. 
            Cũng thật vinh dự cho Dongsim Kindergarten khi sự kiện đón nhận chứng nhận ISO 9001 đã được báo điện tử Cafe F quan tâm và đưa tin: https://cafef.vn/iso-9001-trong-giao-duc-mam-non-hien-nay-20221024115411275.chn

CHAT VỚI CHÚNG TÔI