Date:15 Tháng 08, 2022

"1560 Hi Kids!" là các bài tập kết hợp với trò chơi hơn 60 phút trong 5 ngày 1 tuần ở trường và ở nhà. Thực hiện đều đặn các bài tập trong chương trình giúp trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần.

CHAT VỚI CHÚNG TÔI