Lớp học

Lớp SaRang

Tuổi:
Sĩ số:
Giáo viên chủ nhiệm:
Giáo viên phó chủ nhiệm:

Ở lứa tuổi này con đã có tư duy phân tích và muốn được tôn trọng sự lựa chọn của mình. Vậy nên ba mẹ hay gọi " khủng hoảng" , nhưng chính những bạn có chính kiến như vậy dưới sự định hướng đúng thì sẽ phát triển rất tốt. Trong lớp cô sẽ hướng dẫn cho con tính kỷ luật trong công việc, những việc nên làm và sát sao theo dõi tình hình để trao đổi với ba mẹ.

 

 

 

 

 

Các lớp học khác

Lớp MiSo

Lớp NaRi

Lớp JangMi

Lớp AGa

Lớp HaNa

CHAT VỚI CHÚNG TÔI