Lớp học

Lớp NaRi

Tuổi: 2 tuổi
Sĩ số: 3 tuổi
Giáo viên chủ nhiệm:
Giáo viên phó chủ nhiệm:

Thời kỳ này con nhạy cảm về ngôn ngữ và toán học, tính logic nên trong lớp học có 5 góc bao gồm: kỹ năng đời sống, cảm quan, văn hóa, ngôn ngữ, toán và dưới sự hướng dẫn của cô con sẽ lĩnh hội kiến thức thông qua các học cụ có sẵn.

 

 

 

 

 

Các lớp học khác

Lớp MiSo

Lớp SaRang

Lớp JangMi

Lớp AGa

Lớp HaNa

CHAT VỚI CHÚNG TÔI